Personeel en Organisatie

  • Ik kan als ondernemer toch niet overal verstand van hebben?
  • Ik lig ’s nachts te piekeren over personeelsproblemen.

Aanpak

Wat is er nodig om de juiste medewerkers aan te nemen en voor de organisatie te behouden? Welke zaken moet ik regelen, waar moet ik op letten? Op deze vragen geven we graag antwoord. Of het nu gaat om het werven en selecteren van medewerkers, het ontwikkelen, beoordelen en belonen of het afscheid nemen. Of over de manier waarop de organisatie is georganiseerd, de stijl van leidinggeven, de wijze waarop overlegd wordt. Of over arbozorg en verzuim.
Als startpunt maken we een HR quick scan van de organisatie, gevolgd door een kort en bondig, praktisch rapport. Met daaraan gekoppeld een praktisch overzicht met actiepunten. Natuurlijk sluit dit alles nauw aan bij de doelstellingen van de organisatie.

Bij het uitvoeren van die actiepunten kunt u uiteraard een beroep doen op onze uitgebreide kennis en ervaring met personeelszaken. Niet iedere organisatie is groot genoeg om een eigen personeelsfunctionaris of HR adviseur in dienst te nemen. Dat hoeft ook niet, wij kunnen uw personeelsadviseur op afstand zijn. Professioneel en betrokken. En natuurlijk kunnen we ingezet worden op interim basis op uw locatie, bijvoorbeeld ter vervanging tijdens afwezigheid van uw eigen personeelsadviseur.