Optimaliseren van bedrijfsprocessen

  • Ik moet meer uit mijn mensen halen (want de arbeidsmarkt is krap).
  • Ik denk dat we efficiënter kunnen werken!
  • Zetten we onze IT systemen wel goed in?
  • Naar mijn gevoel kunnen we meer uit onze organisatie halen.

Aanpak

Tijden veranderen: “als je vandaag hetzelfde doet als gisteren, verandert er morgen niets”. Dat is de aanleiding voor ondernemers om na te denken over hun bedrijfsprocessen. Hoe kan de productiviteit verhoogd worden en/of hoe kunnen de kosten verlaagd worden? Waarom wordt er op deze manier gewerkt, is dat voornamelijk “omdat we dit altijd al zo gedaan hebben”? Hoe kunnen processen verbeterd, vereenvoudigd en beter op elkaar afgestemd worden?

Om te zorgen dat bedrijfsresultaten meegroeien met de organisatie, zetten we de Lean methodiek in: gezamenlijk verhogen van de klanttevredenheid, reduceren van kosten en elimineren van verspilling. Als er prestatie indicatoren gebruikt worden, kijken we of deze nog functioneel zijn, stellen we ze bij of introduceren nieuwe als handvaten om te toetsen of de organisatiestrategie en bedrijfsvoering gericht blijven op “morgen”. Met behulp van Six Sigma werken we op een gestructureerde wijze (Define, Measure, Analyse, Improve en Control of DMAIC) aan optimalisering van processen.