kwaliteit en toezicht

  • Hoe voldoe ik aan al die kwaliteitseisen en regelgeving?
  • Ik zou graag willen sparren met een deskundige adviseur.

Aanpak

In veel branches stellen klanten, overheid en certificeringsinstanties steeds hogere kwaliteitseisen. Met de bewezen methodieken Lean en Six Sigma kan klanttevredenheid verhoogd worden en kunnen organisatie en processen zo worden ingericht dat kwaliteit wordt geborgd en de organisatie continu werkt aan kwaliteitsverbetering. De raad van commissarissen/raad van toezicht kan, naast de toezichthoudende rol, een welkome rol als adviseur spelen voor de ondernemer. Ook hier kunnen wij invulling aan geven.