Groei en Innovatie

  • Ik heb als ondernemer zoveel ideeën, maar geen tijd om ze uit te voeren.
  • Ik zie kansen op nieuwe markten en ik zie nieuwe verdienmodellen, maar hoe realiseer ik die?
  • Hoe kan ik meer halen uit samenwerking?
  • Mijn omzet groeit als kool, maar winstgevendheid…
  • Er staat te veel druk op mijn mensen en op mij (als ondernemer).
  • Ik kom in een volgende fase met mijn bedrijf, maar hoe groeit mijn organisatie mee?

Aanpak

We gaan samen aan de slag om handen en voeten te geven aan de ideeën. Met behulp van een business model canvas analyseren we de bestaande business, stellen we het business model bij of stellen we een succesvol nieuw business plan op. Of het nu gaat om de keuze van klantsegmenten, het ontwerpen van producten en diensten die écht voorzien in een behoefte, de keuze en uitwerking van marketing en verkoop, of het zoeken en uitwerken van partnerships. We geloven in een praktische en lerende aanpak in de markt (Lean startup) en de kracht van co-creatie samen met klanten, partners, brancheorganisaties of regionale netwerken