Duurzame inzetbaarheid

  • Er staat te veel druk op mijn mensen en op mij (als ondernemer).
  • Externe ontwikkelingen hebben invloed op mijn medewerkers.
  • Hoe zorg ik dat mijn medewerkers nu en in de toekomst inzetbaar blijven?
  • Ik doe al aan duurzame inzetbaarheid; er staat gezond fruit op de balie en ik geef korting op een sportabonnement.

Aanpak

Duurzame inzetbaarheid gaat over het inzetten van de juiste middelen om tot een vitale organisatie en een sterk beleid te komen. Met als uitgangspunt de uitdagingen waar de organisatie de komende jaren mee geconfronteerd wordt. De risico’s die de inzetbaarheid verminderen worden in kaart gebracht. De onderlinge samenhang tussen deze risico’s geeft aan waar het beleid op gericht moet zijn. Uiteraard worden de kosten van de maatregelen afgezet tegen de baten. We maken deze business case graag voor én met u, en brengen hem graag samen met u in praktijk.