Begeleiden van veranderingen

  • De richting is duidelijk, maar hoe kom ik daar met mijn organisatie?
  • Ik krijg te maken met een overname, fusie of deelneming.
  • De volgende generatie treedt toe tot ons familiebedrijf.

Aanpak

Externe en interne ontwikkelingen hebben invloed op een organisatie. Als de stip op de horizon duidelijk is, is de volgende vraag: hoe komen we daar? Wij ondersteunen ondernemers op de weg ernaartoe. We gaan in gesprek met de medewerkers, brengen structuur aan in de werkprocessen en organisatie en begeleiden de organisatie naar het beoogde doel. Hiervoor kunnen instrumenten als waarderend onderzoeken, coaching, training, werkbelevingsonderzoeken en Lean management ingezet worden.